Miljø - sponsor

Utstilling og sponsorer

Utstilling

Utstilling i kaffe/mingleområdet i tilknytning til konferansen. 3x1,5 m2. Inkluderer 2 personer til konferansen med lunsj og middag.

Utstillingsområdet leveres med bord og 2 stoler.

Spørsmål? Erling på erling@conventor.no eller 047 91356012

kr 20 000
Kontakt oss

Sponsor

Logo i konferanseprogram og på nettside

Logo på storskjerm i forkant av konferansen og i pauser.

Roll Up i konferansesal. 2 personer kan delta kostnadsfritt under konferansen samt lunsj og middag.

Spørsmål? Erling på erling@conventor.no eller 047 91356012

kr 30 000
Kontakt oss

Hovedsponsor

Ønsker din bedrift å ha en tydelig profil under konferansen ta kontakt. Vi ønsker bedift som kan ha interesse av å være sponsor under kveldsarrangementet 17.april eller som vertskap under middagen 18.april. Ta kontakt så finner vi en løsning.

Ønsker du i diskutere hvordan du kan bli hovedsponsor ta kontakt med Erling Holmefjord på: erling@conventor.no eller 047 91356012

kr 0
Kontakt oss

Studentsponsor

Har din bedrift anledning til å bidra til at studenter kan delta under konferansen? Som studentsponsor dekkes kostnaden for 10 studenter som får delta under hele konferansen. Vi søker 3 sponsorer som profileres som "studentsponsor" under konferansen.

kr 20 000
Kontakt oss

Oppstartsbedrift

Oppstartsbedrifter innen miljøteknologi og fornybar gis mulighet til å delta til redusert pris. Inkluderer 2 deltagere til hele arrangementet. Begrenset antall plasser. Bedriften må være etablert de siste 2 år og ikke være datterselskape/finansiert av morselskap eller fond.

kr 10 000
Kontakt oss