deltakere
foredragsholdere
Clarion Hotel Air

Om konferansen

Globale klimautfordringer er en av vår tids største utfordringer, og olje- og gassnæringens bruk av stadig bedre miljøteknologi er en viktig del av løsningen når verden fortsatt trenger olje- og gass i fremtidens lavutslippssamfunn. Konferansen vil presentere mulighetsbildet for bedrifter og organisasjoner som jobber med eller ønsker å jobbe med fornybarnæringen. Konferansen er et samarbeid mellom Conventor AS, Energy Innovation as, Næringsforeningen i Stavangerregionen, Norsk Vind Energi, Greater Stavanger, UIS og Rocket Grace.

Spørsmål eller innspill?: erling@conventor.no, mob: 047 91 35 60 12

Miljøteknologi konferansen 2018