Foredragsholdere

Bjørn Otto Sverdrup, Statoil

Bærekraftsdirektør

Statoil jobber for å utvikle kostnadseffektive og grønne energikilder med utgangspunkt i trygge bærekraftige løsninger.

https://www.statoil.com/no/magazine/the-paris-agreement-will-succeed-.html

Guttorm Andreasen, Selvstendig

Konferansier

Guttorm Andreasen er en av Norges mest erfarne og allsidige journalister. Han har jobbet som programleder og journalist i radio, tv, og skrift siden 1985, de aller fleste av dem som programleder i NRK. Guttorm Andreasen er en populær foredragsholder, konferansier og sceneintervjuer, musiker, DJ og kulturarrangør.»

 

http://www.guttormandreasen.no/

JørgensenIPedersen, Restart

Partnere

Sveinung Jørgensen er førsteamanuensis på Høgskolen i Lillehammer og ved Norges Handelshøyskole (NHH). Lars Jacob Tynes Pedersen er førsteamanuensis på NHH. Begge er svært opptatte av bærekraftige forretningsmodeller for grønn omstilling. Jørgensen og Pedersen har jobbet sammen i en årrekke, både som forskere, forelesere, foredragsholdere og rådgivere for små og store virksomheter i inn- og utland.

http://jorgensenpedersen.no/

Jan Gabor, Mo Industripark AS

Markedssjef

Få regioner i verden har de samme forutsetningene til å møte den globale veksten i etterspørselen etter metaller og mineraler, kombinert med skjerpede krav til miljøfotavtrykk.

Klimaendringene er den største globale utfordringen som berører oss direkte. Det er en driver for omstilling i alle sektorer for å oppnå en mer bærekraftig ressursbruk. Industrien i Nordland er langt inne i det grønne skiftet.

Dette er den styrken som vi skal bygge på framover. Det er dette som gjør oss til en levende og sterk by. Mo i Rana er industribyen, og vi vil fortsatt være det, nå inn i «det grønne skiftet».

Arbeidet med å utvikle lønnsomme, grønne løsninger er organisert under paraplyen MIP Bærekraft.

http://www.mip.no/

Siri Kalvig, Universitetet i Stavanger

Associate Professor/Leder for Forskningsnettverk innen miljøvennlig energi

Siri Kalvig er førsteamanuensis og leder for Forskningsnettverk innen miljøvennlig energi ved UIS. Forskningsnettverket har fem tematiske satsingsområder som alle er omfattende forskningsfelt i seg selv: energieffektivisering, fornybar teknologi, omstilling i regionen, karbonfangst, bruk og lagring – og smarte byer. Forskningsnettverket innen miljøvennlig energi er forankret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet og Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved UiS. Nettverket knytter også til seg forskere og fagmiljø ved IRIS.

http://www.uis.no/forside/

Klaus Mohn, Handelshøgskolen ved UIS

Professor

Klaus Mohn er utdannet samfunnsøkonom fra Norges Handelshøyskole (1991). Hans tidlige yrkeserfaring omfatter forskning i Statistisk sentralbyrå og makroøkonomisk analyse i DnB Markets. Han ble tilsatt i Statoil som makroøkonom i 1996, og tilbrakte fem år i konsernsjefens sekretariat fra 2000-2005. Deretter arbeidet han tre år med sin doktorgrad i petroleumsøkonomi, som ble forsvart ved Universitetet i Stavanger i 2008. Mohn vendte deretter tilbake til Statoil, og ble utnevnt som selskapets sjeføkonom fra 2009. Klaus er i dag Professor ved Handelshøgskolen ved UIS.

http://www.uis.no/article.php?articleID=73758&categoryID=11198

Tore Tomter, Siemens Windpower AS

Direktør

Medlem av Siemens konsernledelse i Norge med ansvar for kraftproduksjon, herunder vind. Er i dag Direktør for Siemens Windpower AS.  Har hatt ulike roller innen fornybar energi og nett siden 1977 og de 10 siste årene med hovedvekt på vindkraft. Sitter også i styret i Norsk Industri. Tore Tomter er utdannet ingeniør fra OIH.

https://www.siemens.com/global/en/home/markets/wind/turbines-and-services.html

Thina Margrethe Saltvedt, Nordea

Seniorrådgiver Sustainable Finance

Thina Martgrethe Saltvedt jobber som enior makro/oljeanalytiker i avdelingen for Economic Research og har ansvaret for Commodities Research i Nordea Markets. Hun har også arbeidet i avdelingen for Operational Risk i Nordea Markets. Før hun startet i Nordea jobbet hun i Norges Bank i området for Finansiell Stabilitet. Thina har en Doctor of Philosophy (Ph.D) graad fra University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Storbritannia. I sin doktoravhandling skrev hun om dynamiske valutasikringsstrategier for komersielle produksjonsselskaper.

TBA – Klima og miljødepartementet, Klima og miljødepartementet

TBA

Frank Emil Moen og og Helene Henriksen, Energy Innovation AS

Daglig leder og Rådgiver

Frank Emil Moen ble uteksaminert som cand.scient. i marinbiologi ved Universitetet i Trondheim, NTNU i 1993. Han har ettårig pedagogisk utdanning ved samme universitet fra 1995. Frank Emil er i dag Daglig leder ved Energy Innovation AS. Helene Henriksen er utdannet ved NTNU og har i flere år jobbet med vindkraftutbygginger i Dalane regionen. Helene jobber i dag ved Energy Innovation i Egersund som rådgiver.

https://www.energyinnovation.no/

Frank Richert, SkyWind

Diplom Ingeniør

SkyWind as har utviklet en vindturbin som innebærer mer lokalt innhold både i forhold til turbin og tårn, men også i forhold til drift og vedlikehold. SkyWind har som mål å utvikle vind energi billigere med redusert risiko i instalasjonsfasen og driftsfasen.

http://www.skywind.de/

Arvid Nesse, Marine Energi Testsenter AS

Daglig Leder

Marine Energi Testsenter AS(Metcentre) ble etablert som testsenter for offshore vind i forbindelse med Hywind prosjektet. Selskapet jobber i dag med spennende teknologiprosjekter internasjonalt samt bidra til at norske leverandører kommer i posisjon for leveranser til internasjonale havvind prosjekter. Arvid Nesse er Daglig Leder i selskapet.

http://metcentre.no/

Harald Dirdal, Havgul Frontier

Daglig Leder

Harald Dirdal, Clean Energy. Harald innehar en master of science fra Delft University of Technology i Nederland. Harald har jobbet i oljeindustrien blant annet hos Kværner Installasjon og Bjørge offshore frem til 2000, og deretter med vindkraft på full tid. Harald sto bak Havsul-prosjektene og var medstifter av Havgul clean energy AS i 2008. Verdens energiforbruk øker. Fornybare energikilder er den billigste energiformen i flere og flere land. Dette er ikke primært snakk om et grønt skifte, men en ekspansjon av energibransjen.

TBA – ASKO, ASKO

TBA

ASKO er Norges største grossist, og leverer dagligvarer til NorgesGruppens kjeder. ASKO er også en betydelig leverandør til serveringsmarkedet. ASKO har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral. Det betyr at selskapet skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak og ikke minst fornybare ressurser.

Pål Brun, Nordic Substainable Ventures

Founder at Nordic Sustainable Ventures

Grunnlegger og daglig leder i Nordic Sustainable Ventures, et selskap som utvikler og investerer i tidligfaseselskaper innenfor grønn teknologi og grønn infrastruktur. Brun har lang erfaring som rådgiver for investorer i unoterte aksjer og unotert infrastruktur, herunder flere ledende Private Equity-aktører, og er styremedlem i solkraftselskapet Otovo. Brun var tidligere direktør og leder for bærekraftsrådgivning i EY og PwC. Han er utdannet master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har bred politisk erfaring fra Høyre.

 

Widar Salbuvik, Fornybar AS

Styreleder

Investeringsselskapets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til reduserte klimagassutslipp. Selskapet skal foreta investeringer i unoterte selskaper og investeringer gjennom såkalte fond-i-fond-løsninger. Investeringer skal foretas på like vilkår som private medinvestorer. Selskapet skal i hovedsak rette investeringsinnsatsen mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Selskapet skal prioritere lav- og nullutslippsløsninger.

Sebastian Bringsværd, Statoil ASA

Head of Hyvind Development in New Energy Solutions

Bringsværd is Heading up Hywind Development in New Energy Solution, Statoil – focusing on commercialisation and deployment of the Hywind concept in existing and new markets. He is also Project Manager for the Batwind Project, an innovation project, “solving for” how storage can increase value of offshore wind.

https://www.statoil.com/

Jon Dugstad, Norwegian Energy Partners

Director Wind and Solar

Jon is Director. He has more than 20 years of international investment banking and strategic advisory experience from investment banks such as Handelsbanken and Barclays – advising projects and companies on corporate strategy and financial transactions. Prior to joining INTPOW, he was an advisor to the renewable energy industry on strategy, business development and financing. Jon is educated in Germany as a Diplom-Kaufmann (MBA). Jon works with wind and solar power, and is also responsible for financing and investment.

Bjørn K. Haugland, Konserndirektør for bærekraftig utvikling

DNV-GL

Konserndirektør for bærekraftig utvikling i DNV GL. Har hatt ledende stillinger i alle DNV GL sine forretningsområder og har i dag et globalt ansvar for selskapets bærekraft-agenda. Styremedlem i StormGeo, WWF, Universitetet i Bergen og Global Maritime Knowledge Hub.  En av initiativtakerne til Global Opportunity Report og Global Opportuynity Explorer, et globalt samarbeid mellom FN, SUSTAINIA og DNV GL til å løfte frem nye bærekraftige løsninger og teknologier. Har bodd og arbeidet i Asia i mange år (Korea og Kina). Sivilingeniør, marin teknologi, NTNU, 1990.

https://www.dnvgl.com/energy/

Hildegunn Blindheim, Norsk olje og gass

Direktør Klima og Miljø

Hildegunn T Blindheim is director climate and the environment in Norwegian Oil and Gas Association. She is a board member of both the Large-scale Program for Petroleum Research (PETROMAKS2) and the Business sector’s NOx Fund. Previous to her current employer she has worked in Norwegian Pollution Agency and Norwegian Institute for Air Research. She has degrees in atmospheric physics and astrophysics.

https://www.norskoljeoggass.no/

Erling Holmefjord, Conventor

Konferansesjef

http://conventorkonferanser.no